Schjerfbeck: Tystnad
Wiik: Cineraria
Danielson-Gambog: Landskap i Grez

Utställningar


Utstsällningar i Gamla banksalen

Man kan bekanta sig med Konststiftelsen Merita sr:s samling på guidade visningar. Visningarna ordnas för grupper och bokas på förhand.

Utställningen i Nordeas gamla banksal år 2018 visar kvinnliga konstnärers konstverk ur Konststiftelsen Meritas samling från den finländska konstens guldålder. I utställningen finns konstverk av bland annat Helene Schjerfbeck, Elin Danielson-Gambogi och Ellen Thesleff.

Fram till utgången av 1800-talet var det inte anständigt för en kvinna att vara konstnär. Självständigt yrkesutövande var inte allmänt, och i ståndssamhället representerade kvinnan framför allt sin familj, och det var också familjen eller maken som fastställde kvinnans ställning i samhället.

I slutet av 1800-talet kom det fram en ny generation av unga konstnärinnor, varvid kvinnorna för första gången på bred front tog steget till konstnärsyrket. Allt fler kvinnor kunde försörja sig som konstnärinnor och fortsätta sitt konstnärsyrke även att efter att de hade gift sig. Representanter för denna nya generation och deras konstverk visas i utställningen i Nordeas gamla banksal 8.1–21.12.2018. Grupper kan besöka utställningen från måndag till torsdag, kl. 9–16.30, då banken inte själv använder banksalen för representation. På fredagar startar den sista rundturen kl. 15.

En guidad rundtur kostar 25 euro per person, minimiavgiften är dock 300 euro. Gruppstorleken är 1–60 personer. Rundturen tar ungefär en timme och arrangeras på finska, svenska och engelska. Obs! Tillträdet till lokalen är inte hinderslöst.

För ytterligare uppgifter och bokning kontakta anu.kehusmaa@artmerita.fi.

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy