Wilho Sjöström Två kvinnor 1916
Birger Kaipiainen Spov 1960-talet
Pekka Halonen Landskap från Koli 1914

Stipendier

Konststiftelsen Merita sr beviljar stipendier till konstnärer och till forskare inom konsthistoria. Maximibeloppet för stipendier är 22 000 euro.

Konststiftelsen Merita och Bildkonstakademin har avtalat om samarbetet åren 2019–2021. I anslutning till samarbetet kommer stiftelsen att rikta sitt stipendium för konstforskning och konstnärsarbete till en magister i bildkonst som genomför doktorandstudier vid akademin.

Stipendiet kan beviljas en magister som har tagit målmedvetna steg i konstnärlig verksamhet och forskning och vars verksamhet är intressant med tanke på de nationella och internationella estetiska och politiska temana som är aktuella i modern konst. Stipendiatens verksamhet ska också ha en dimension som utvecklar konstforskning.

Stiftelsens stipendiet 2021 har beviljats till Stephanie Misa. Läs mer här.

Stipendiet avses som arbetsersättning. Pensionsförsäkringen för alla stipendiater följer lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiaterna och deras personuppgifter anmäls enligt lagen till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Ytterligare uppgifter om stipendiaters sociala trygghet får man på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo, tel. 0206300650 och www.mela.fi.

Man bör skicka en skriftlig redovisning för hur stipendiet använts till stiftelsen inom ett år efter att stipendiet utbetalats.

Beviljade stipendier 2003-2020

 

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy