Wilho Sjöström Två kvinnor 1916
Birger Kaipiainen Spov 1960-talet
Pekka Halonen Landskap från Koli 1914

Stipendier

Konststiftelsen Merita sr beviljar stipendier till konstnärer och till forskare inom konsthistoria. Maximibeloppet för stipendier är 22 000 euro.

Stiftelsen har kommit överens om samarbete med Bildkonstakademin för åren 2016, 2017 och 2018. Enligt samarbetet kommer stiftelsen att rikta sina stipendier till från akademin nyutexaminerade magistrar i bildkonst för konstnärligt arbete. Stipendiet kan beviljas åt en person som har blivit färdig magister i bildkonst läsåret innan beslutet om stipendiet har fattats, och som har deltagit i Kuvan Kevät -utställningen högst två år före det år då stipendiet beviljas.

Då mottagare av stipendium väljs, är de viktigaste kriterierna kandidatens begåvning och förmåga att utvecklas. Konststiftelsen Merita sr:s styrelse fattar beslut om stipendiemottagare.

Stiftelsens Ungt konstnärslöfte -stipendiet 2017 har beviljats till Lilli Haapala. Läs mer här.

Stipendiet avses som arbetsersättning. Pensionsförsäkringen för alla stipendiater följer lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiaterna och deras personuppgifter anmäls enligt lagen till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Ytterligare uppgifter om stipendiaters sociala trygghet får man på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo, tel. 0206300650 och www.mela.fi.

Man bör skicka en skriftlig redovisning för hur stipendiet använts till stiftelsen inom ett år efter att stipendiet utbetalats.

Beviljade stipendier 2003-2017

 

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy