Stiftelsens Ungt konstnärslöfte -stipendiet har beviljats till Lilli Haapala

Konststiftelsen Meritas stipendium på 22 000 euro för ”Unga lovande konstnärer” delades år 2018 ut till Bildkonstnären Lilli Haapala.

I sin konst analyserar Haapala (f. 1984) sin relation till naturen och deltar i den posthumanistiska diskussionen med sina verk. Haapala tar avstamp i fotograferingen och enligt stipendienämnden har hon på kort tid utvecklats som konstnär på ett dynamiskt sätt. Hon arbetar mångsidigt och gör installationer, rörlig bild och publikationer. Haapala har fört det biokonstnärliga fältet mot en riktning som på ett intressant sätt framhäver forskningsmässighet och laboratorier. 

För mig ger Konststiftelsen Meritas stipendium för unga lovande konstnärer möjligheten att fortsätta med min konst och fokusera på de teman som är viktiga för mig. Stöd och uppmuntran från andra förstärker också mitt eget förtroende för mitt konstnärskap, såväl nu som i framtiden. Säger Lilli Haapala.

-   Det är strålande att Merita-stipendiet ges till Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet. Det handlar om ett avsevärt ekonomiskt bidrag till vår alumn och en viktig symbolisk gest som framhäver att det finns begåvade unga bildkonstnärer i Finland och att det lönar sig att stödja dem! Grattis till Lilli Haapala!” konstaterar Jan Kaila, dekan vid Bildkonstakademin.

Stipendiet för unga lovande konstnärer är en del av samarbetet mellan Konststiftelsen Merita och Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet där stiftelsen delar ut stipendier åren 2016–2018 till nyutexaminerade magister i bildkonst från Bildkonstakademin. Stipendiet är värt 22 000 euro och avsett för att stödja en begåvad och lovande bildkonstnärs konstnärliga arbete. Styrelsen för konststiftelsen bestämmer vem som ska få stipendiet.

I enlighet med Konststiftelsen Meritas och Bildkonstakademins avtal delades stipendiet nu för tredje gången ut till en konstnär som utexaminerats från Bildkonstakademin. År 2016 delades stipendiet ut till Roma Auskalnyte och i år 2017 till Restlessminds, d.v.s. artister Linda Al-Ghussein and Fabian Olovson.

Medlemmarna i stipendienämnden:
Heikki Hanka, professor i konsthistoria vid Jyväskylä universitet
Anu Kehusmaa, ombud vid Konststiftelsen Merita
Jan Kaila, dekan vid Bildkonstakademin
Annu Vertanen, professor i konstgrafik vid Bildkonstakademin

Ta del av konstnärens verk på: www.lillihaapala.com

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy