Felix Nylund Smed som höjer släggan 1930-1931
Rut Bryk Druvor 1968
Gösta Diehl Nytt, gammalt och evigt 1962

Stiftelsen

 

Nordea Bank grundade Konstiftelsen Merita sr den 15.3.2002.

Stiftelsen är allmännyttig och arbetar för finländsk konst och konsthistorisk forskning genom att:

  • upprätthålla och utveckla sin konstsamling samt visa verk ur den för allmänheten,

  • låna ut enskilda verk ur sin samling till konstutställningar i Finland och utomlands, och

  • bevilja stipendier för att stöda finländsk konst och konsthistorisk forskning.

I stiftelsens styrelse sitter Head of Personal Banking Sara Mella som ordförande och biträdande borgmästaren Nasima Razmyar som viceordförande. Medlemmarna är museichef Jaana Cawén, professor Tutta Palin och vicehäradshövding Eira Palin-Lehtinen.

Som ombud för stiftelsen och sekreterare för styrelsen verkar FM, konst konservator Anu Kehusmaa.

 

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy