Miklos Gaál

Konststiftelsen Meritas stipendium för konstforskning går till Miklos Gaál

Konststiftelsen Meritas och Konstuniversitetets Bildkonstakademis gemensamma stipendium för förtjänstfulla doktorsstuderande inom konstnärlig forskning delas ut till Miklos Gaál. Stipendiet på 22 000 euro lyfter fram konstnärsforskare och olika sätt att arbeta inom konstnärlig forskning.  Konstnärlig forskning innebär forskningsplanering, där konsten inte endast är objektet för forskningen, utan dess utgångspunkt, mål, kontext eller metod.

Miklos Gaál (f. 1974) är en finländsk konstnär som bor i Amsterdam och som är internationellt känd speciellt för sina fotografier. Under de senaste åren har hans produktion utvidgats till rörlig bild, teckningar, bilder som förverkligats med olika trycktekniker samt installationer.

”Min konstnärlighet är inte bunden till ett medium”, berättar Gaál. ”Att skapa konst erbjuder många olika sätt att undersöka och behandla frågor som sysselsätter mina tankar. Forskning – att läsa och skriva – är också ett redskap som jag kan använda för att komma närmare mina intresseområden.”

Gaál avlägger som bäst sina doktorsstudier på Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Forskningsområdet är den tyska förromantiska konstfilosofins förhållande till den nutida konstens strategier. Doktorsprojektet inkluderar bland annat essäfilmen Pfaueninsel, som får sin premiär på den tyska filmfestivalen Naturvision i juli 2020. Den berättar om en berlinsk trädgård som grundades under förromantiken och där man planterade in påfåglar.

Konststiftelsen Meritas stipendium delades nu ut för femte gången i samarbete med Konstakademins Bildkonstakademi. Syftet med det år 2019 nyinriktade stipendiet är att uppmuntra pristagaren att avlägga doktorsexamen och skapa en grund för arbete inom konstforskning även efter examen Till stipendienämnden hör Anu Kehusmaa, ombud för Konststiftelsen Merita, Tutta Palin, professor i konsthistoria vid Åbo universitet, Johanna Vakkari, dekan, samt som föredragande Mika Elo, professor vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Konstnärens webbplats: https://www.miklosgaal.com/

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy