Stephanie Misa, fotograf: Mark Pinder

Konststiftelsen Meritas stipendium till bildkonstnären Stephanie Misa, som forskar i muntliga traditioner

Stephanie Misa, född på Filippinerna och bosatt i Wien, (f. 1979), forskar inom sitt doktorsprojekt vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i fenomen som rör muntliga traditioner. Som konstnär-forskare vill Misa öka mångfalden bland forskarrösterna.

 

Temat för Misas doktorsprojekt härrör sig från konstnärens eget modersmål cebuano, som talas i Misas barndomsstad Cebu. Cirka 20 miljoner människor talar cebuano. Språket har en viktig roll i samhället, men har ändå inte status som officiellt, skrivet språk.

 

”Det är verkligt inspirerande att forska i vilka skapandeprocesser uppstår när det saknas regler och hur vissa språk lever vidare, även om man inte officiellt undervisar i dem”, säger Misa.

 

Misa är känd som en ställningstagande samhällsdebattör och konstnär, som utöver sin egen utställningsverksamhet har kuraterat ett flertal konstutställningar. Hennes senaste utställning MAGA meets Marie i Wien tog ställning till den attack mot Capitol Hill som anhängare till Donald Trump gjorde.

 

För Misa innebär konstforskningens betydelse i samhället bland annat att ha som mål att öka mångfalden bland forskarrösterna. ”Merparten av dem som producerar ny information är fortfarande vita män. Den akademiska forskningens uppgift är att lyfta fram nya perspektiv”, säger Misa.  

 

Stipendium för konstforskning

Konststiftelsen Merita delade ut ett stipendium på 22 000 euro i samarbete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi för sjätte gången. Stipendiet riktas till förtjänstfulla doktorander inom konstforskning. Stipendiet stödjer samhälleligt betydande, långsiktig konstforskning. 

 

Juryn består av universitetslektor Riikka Haapalainen från Aalto-universitetet, biträdande professor Kalle Lampela från Lapplands universitet samt professor Tutta Palin, representant för Konststiftelsen Merita. Valet genomfördes av Konstiftelsen Meritas styrelse.

Konstnärens webbplats: http://www.stephaniemisa.com/

 

Konstnärens video intervju (på engelska): https://www.youtube.com/watch?v=vOL3BcoTOeM

Konstnärens intervju (på finska): https://www.uniarts.fi/artikkelit/haastattelut/taidesaatio-meritan-apura...

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy