Akseli Gallen-Kallela: Lodjurslya (1906-1918)
Albert Edelfelt Utsikt från villan på Haikko 1883

Konststiftelsen Merita sr

 

Konststiftelsen Merita sr är en allmännyttig stiftelse, som arbetar för finländsk konst och konsthistorisk forskning. Stiftelsen upprätthåller och utvecklar sin konstsamling, ordnar utställningar med verk ur den, lånar ut sina konstverk till konstutställningar, deltar i Föreningen Finländska Konststiftelsers (STSY) utställningsverksamhet samt beviljar stipendier till konstnärer och till forskare inom konsthistoria.

 

Konststiftelsen Meritas stipendium 202q för konstforskning går till Stephanie Misa. Läs mer här.

 

Utställningar i Gamla banksalen

Konststiftelsen Merita sr har en egen utställning i Helsingfors. De centrala verken av stiftelsens äldre finländska konst visas i Gamla banksalens unika interiör på Alexandersgatan.

Konststiftelsen Merita sr ordnar avgiftsbelagda guidade visningar till båda utställningarna. Ytterligare information här.

 

 

Stephanie Misa, fotograf: Mark Pinder

Stephanie Misa, född på Filippinerna och bosatt i Wien, (f. 1979), forskar inom sitt doktorsprojekt vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i fenomen som rör muntliga traditioner. Som konstnär-forskare vill Misa öka mångfalden bland forskarrösterna.

 

Temat för Misas doktorsprojekt härrör sig från konstnärens eget modersmål cebuano, som talas i Misas barndomsstad Cebu. Cirka 20 miljoner människor talar cebuano. Språket har en viktig roll i samhället, men har ändå inte status som officiellt, skrivet språk.

 

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy