Myönnetyt apurahat 2003-2019

2019 Palkinto ansioituneelle taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijalle, MFA Ilya Orlov (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2018 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, MFA Lilli Haapala (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2017 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, työpari Restlessminds MFA Linda Emily al-Ghussein ja Fabian Olovson

2016 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, MFA Roma Auskalnyte (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2015 FM Marko Home (Helsingin yliopisto) Kineettisiä kuvia - Eino Ruutsalon liikevoiman lähteillä 1961-1971, ja PhD Jing Yang (Jyväskylän yliopisto) Artists' Awareness of and Engagement in Ecological Issues in Contemporary China.

2014 TaM Nina Kokkinen (Turun yliopisto) Uskonnollisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa kuvataidekulttuurissa, ja MA Ljiljana Radosevic (Jyväskylän yliopisto) Understanding Street Art; a Study of European Street Art.

2013 MA Eleonora Lanza (Turun yliopisto) The artistic patronage of the Donà alla Maddalena family in the 17th and 18th century Venice, ja FM Marja Väätäinen (Helsingin yliopisto) Kuvien voima – Sixten Ringbom myöhäiskeskiaikaisen ja abstraktin taiteen tutkijana.

2012 FM Minna Hamrin (Åbo Akademi) The Tempresses of Saint Anthony - Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian Art During the Counter Reformation, ja FM Tomi Moisio (Helsingin yliopisto) Erik Enrothin taide.

2011 FM Asta Kihlman (Turun yliopisto) Toista narratiivia rakentamassa. Naistaiteilijat Nuori Suomi - albumissa 1891-1904, ja FM Antti Vallius (Jyväskylän yliopisto) Kuvien maaseutu - Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmia maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen.

2010 FM Anne-Maria Pennonen (Helsingin yliopisto) Finnish Artists in Search of Landscape in Düsseldorf 1853-1886.

2009 FM Ringa Takanen (Turun yliopisto) Laupeus ja inhimillisyys: Naisen uusi kutsumus, sosiaalityön murros ja alttaritaulujen muuttuvat aihepiirit Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta 1900-luvun alkuun.

2008 FM Anna-Maria von Bonsdorff (Helsingin yliopisto) Colour and modernism - colour asceticism, synthetism and early modernism in Finnish art, FM Joanna Kurth (Jyväskylän yliopisto) Human and godly sides of artist's soul. Religiousness, spirituality and death in works of Edwin Lydén (1879-1956), ja FM Patrik Nyberg (Helsingin yliopisto) Representaation problematiikka modernin maalaustaiteen figuratiivisissa käytännöissä.

2007 FM Virve Heininen (Helsingin yliopisto) Elin Danielson-Gambogin taiteen suhde Italian aikalaistaiteeseen, ja FM Elina Sopo (Jyväskylän yliopisto), Varhaista taiteen keräilyä Suomen Suuriruhtinaskunnassa - Keisarillinen kunniahenkikirurgi Alexander von Collan ja varatuomari Alexander von Collan alankomaisen taiteen keräilijöinä.

2006 FM Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto) Kuohahdus kansan sydämestä - henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä Suomessa 1900-luvun lopussa, FL Susanna Pettersson (Helsingin yliopisto) Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin: Fredrik Cygnaeus ja Carl Gustaf Estlander suomalaisen taidekentän rakentajina, ja FM Sanna Teittinen (Helsingin yliopisto) Anitra Lucander ja lyyrinen abstraktismi 1950-luvulla Suomessa.

2005 FM Hanna-Reetta Koivisto (Helsingin yliopisto) Ellen Thesleffin tuotannon suhde liikkeen ja tanssin problematiikkaan modernisoituvassa Euroopassa 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin saakka, ja FM Teija Luukkanen-Hirvikoski (Jyväskylän yliopisto) Taide yrityksissä.

2004 FM Johanna Ruohonen (Turun yliopisto) Julkisen taiteen tehtävät. Monumentaalimaalaus Suomessa 1950-1960 -luvuilla, ja FM Maria Vainio (Helsingin yliopisto) Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons idylliska Nyland.

2003 FM Maija Komulainen (Jyväskylän yliopisto) Ryöväriaihe ja sen suhde romanttiseen maailmankuvaan 1700-1800 lukujen pohjoismaisessa kuvataiteessa, ja FM Johanna Vuolasto (Helsingin yliopisto) Pietistinen kuva-aineisto 1600-1700 lukujen Suomessa.

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy