Privacy policy

Seloste verkkosivujen kävijätietojen käsittelystä Taidesäätiö Meritassa

1. Rekisterinpitäjä 
Taidesäätiö Merita (1770073-2), c/o Nordea Bank Ab, Satamaradankatu 5, VV2263, 00020 Nordea

2. Yhteyshenkilö 
Asiamies Anu Kehusmaa, P. 041 4377566, anu.kehusmaa@artmerita.fi

3. Rekisterin nimi 
Google Analytics -kävijäseurantaohjelma www.artmerita.fi -sivuilla

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Taidesäätiö Meritan markkinointiviestinnän tulosten mittaaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan koneen IP-osoite, vieraillut sivut, sekä sivuilla vietetty aika

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään www.artmerita.fi -sivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Kävijätietoja ei toimiteta Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle. Osa käyttämistämme ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään.
Kävijätietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Taidesäätiö Meritan henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Taidesäätiö Meritan henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
Tiedot käydään läpi vuosittain ja merkitään kokonaislukemina tilastoon. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

11. Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Toteutus: Sitebuilders Finland Oy